Czech Geological Survey
 
Trade name: nehodivský (nepomucký) mramor
Quarry Name: Nehodiv na Nepomucku
Region: Plzeňský
District: Klatovy
Cadastre: Nehodiv
Map: 22134 - Neurazy
Quarry Description: Ložisko Nehodiv je vázáno na jednu z největších čoček karbonátových hornin v migmatitizovaných pararulách plánicko-kasejovického pruhu šumavského moldanubika. Čočka je zvrásněna do brachyantiklinály, přičemž lom je založen v jejím jv. křídle. Lom je v soukromém vlastnictví. Aktualizace 2018: Lom je těžen společností Granit Lipnice s.r.o.

nehodiv  
Photo: Václav Santolík (2019)  
Nehodiv na Nepomucku  
Photo: Václav Santolík (2019)  
Nehodiv 2  
Photo: Václav Santolík (2019)  
Nehodiv 1  
Photo: Václav Santolík (2019)