Czech Geological Survey
 
Trade name: částkovský diorit
Quarry Name: Částkov
Region: Pardubický
District: Chrudim
Cadastre: Žumberk
Map: 13442 - Prosetín
Quarry Description: V roce 1987 byl znovuotevřen a těžilo se zde až do roku 1992.Lom byl odkoupen od církve p. Jehličkou v roce 1936, ten zde lámal kámen až do 50. let. V roce 2005: lom těží ing. O. Jehlička, vnuk původního majitele. Adresa: Částkov 11, Žumberk 538 36.

Částkov  
Dioritový lom v Částkově - detail. Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2005)  
Částkov  
Detail - lom Částkov. Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2005)  
Částkov  
Lom Částkov. Photo: Barbora Dudíková Schulmannová (2005)