Czech Geological Survey
 
Trade name: libnavský pískovec
Quarry Name: Libná
Region: Královéhradecký
District: Náchod
Cadastre: Libná
Map: 04311 - Libná
Quarry Description: Sz.strana polické pánve, ložisko je tvořeno 4-6m mocnou polohou pískovců. Zdejší tvrdý a trvanlivý libnavský pískovec je vhodný pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a také pro výrobu brusů. Vlastní ložisko je odkryto několika lomy, z nichž v posledním byla těžba ukončena v roce 1965. Obnovená těžba je datována do roku 1998. Granit Lipnice s.r.o. (aktualizace 2011)

Libná lom  
Photo: petra Formánková (2014)