Czech Geological Survey
 
Trade name: malnický řasák
Quarry Name: Bílé Horky
Region: Ústecký
District: Louny
Cadastre: Březno u Loun
Map: 12121 - Louny
Quarry Description: Rozsáhlé, opuštěné lomy, z větší části zarostlé,výška stěny do 7-8 m. V lomech byl těžen malnický řasák, odkrytý v mocnostech ca 3 - 4 m. Nad řasákem jsou ve vjv. části lomu odkryty nadložní slínovce.V lomu hojné haldičky odpadového materiálu.