Czech Geological Survey
 
Trade name: babický (vavřetický) syenit

F - M prop Cca From To Quarry Name
hutnost %   99.480       Babice, Vavřetice  
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   2.900       Babice, Vavřetice  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   0.120       Babice, Vavřetice  
nasákavost objemová %   0.350       Babice, Vavřetice  
objemová hmotnost g.cm-3   2.890       Babice, Vavřetice  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   202.000       Babice, Vavřetice  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   212.000       Babice, Vavřetice  
pórovitost %   0.520       Babice, Vavřetice  
součinitel změknutí   0.950       Babice, Vavřetice