Czech Geological Survey
 
Trade name: boháňský pískovec

F - M prop Cca From To Quarry Name
nasákavost do ustálené hmotnosti %   6.700       Boháňky - Skály  
objemová hmotnost g.cm-3   2.107       Boháňky - Skály  
obrusnost - v úbytku objemu   21.156       Boháňky - Skály  
obrusnost - v úbytku výšky   2.460       Boháňky - Skály  
obrusnost - v úbytku výšky   0.590       Boháňky - Skály  
pevnost v tahu za ohybu MPa   3.800       Boháňky - Skály  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   53.800       Boháňky - Skály  
pórovitost %   10.000       Boháňky - Skály