Czech Geological Survey
 
Trade name: boršovská žula

F - M prop Cca From To Quarry Name
měrná hmotnost - hustota g.cm-3   12.620       Boršov  
nasákavost objemová %   0.400       Boršov  
objemová hmotnost g.cm-3   2.620       Boršov  
obrusnost - v úbytku objemu   0.055       Boršov  
obrusnost - v úbytku výšky   0.275       Boršov  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   177.000       Boršov  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   200.000       Boršov  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   180.000       Boršov