Czech Geological Survey
 
Trade name: blatenská žula

F - M prop Cca From To Quarry Name
nasákavost objemová %   0.200       Blatná - lom Škálí  
objemová hmotnost g.cm-3   2.700       Blatná - lom Škálí  
obrusnost - v úbytku objemu   0.300       Blatná - lom Škálí  
obrusnost - v úbytku výšky   0.100       Blatná - lom Škálí  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   124.000       Blatná - lom Škálí  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   128.000       Blatná - lom Škálí  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   126.000       Blatná - lom Škálí  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   0.350       Defurovy Lažany  
objemová hmotnost g.cm-3   2.680       Defurovy Lažany  
obrusnost - v úbytku výšky   0.110       Defurovy Lažany  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   162.000       Defurovy Lažany  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   168.000       Defurovy Lažany  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   157.000       Defurovy Lažany  
pevnost v tlaku za ohybu MPa   16.800       Defurovy Lažany  
pórovitost %   1.010       Defurovy Lažany  
součinitel vymrazení   0.930       Defurovy Lažany  
součinitel změknutí   0.960       Defurovy Lažany  
koeficient mrazuvzdornosti - v tlaku   0.820       Velenovy  
nasákavost do ustálené hmotnosti %   0.220       Velenovy  
objemová hmotnost g.cm-3   ########       Velenovy  
pevnost v tlaku po nasáknutí MPa   134.000       Velenovy  
pevnost v tlaku po vysušení MPa   162.000       Velenovy  
pevnost v tlaku po zmrazení MPa   133.000       Velenovy