Czech Geological Survey
back
Photo:
Trade name: nučický pískovec
Object: Zvonice u kostela sv. Gotharda

Západní část zvonice u kostela sv Gotharda  
V kvádrovém zdivu se střídají patinované křídové pískovce s červenohnědým nučickým pískovcem. Photo: Jaroslav Valečka (2.8.2016)