Czech Geological Survey
back
Photo:
Trade name: barchovický migmatit (ortorula)

barchovický migmatit (ortorula)  
Photo: Vladimír Lachman (2011)  
barchovický migmatit (ortorula)  
Photo: Vladimír Lachman (2011)