Czech Geological Survey
 
Trade name: bělohorský (petřínský) pískovec
Back Quarry report
Quarry Name: Nad Fialkou
Region: Hlavní město Praha
District: Praha
Cadastre: Smíchov
Map: 12243 - Praha sever
Quarry Description: Opuštěný stěnový lom,zčásti zarostlý a zasucený, dno aplanováno. zachovaná výška stěny v pískovcích ca 7 m, délka 35 m. Nad pískovci je zachován svahovými pohyby úposunutý relikt opuk, ca 2m mocný. V pískovcové stěně výklenky - pozůstatek nouzových obydlí.