Czech Geological Survey
 
Trade name: petřínská opuka
Back Quarry report
Quarry Name: Petřín a Petřínská plošina
Region: Hlavní město Praha
District: Praha
Cadastre: Břevnov
Map: 12243 - Praha sever
Quarry Description: Postupně zde byla založena řada lomů,které se táhly až k Bílé hoře a které patřily sousednímu strahovskému klášteru. Těžba začala upadat koncem 19. století.