Czech Geological Survey
 
Trade name: nučický pískovec
Back Way of Utilization report
Object: Hradby
Architectural Element: Walls
Architectural Object: Building
Address: Český Brod
District: Kolín
Region: Středočeský
Way of Utilization Description: Hradby kolem historického jádra města se zachovaly v jeho z., j. i v. části, nejsouvisleji na V od dochovaného předbraní Kouřimské brány. Hradby byly postaveny z kvádrového zdiva, mezi lety 1445 až 1847, po povýšení města na královské. Hradby jsou postaveny z kvádrů pískovce (arkózy) podobného nučickému, nepocházejí však z lomů u Nučic. Od nučického pískovce se liší přítomností měkčích vrstviček a poloh, které selektivně vyvětrávají. Místy byly ve zdivu zjištěny i kvádry bělošedého, hrubozrnného křídového pískovce.

Hradby  
Hradební zed´ (kurtina) s kruhovými baštami v. od předbraní Kouřimské brány. Photo: Jaroslav Valečka (1.8.2016)  
Hradby  
Mezi kvádry z permského, červenohnědého pískovce se selektívním zvětráváním jsou vloženy bělošedé kvádry křídového pískovce. Photo: Jaroslav Valečka (1.8.2016)