Czech Geological Survey
 
Trade name: nučický pískovec
Back Way of Utilization report
Object: Zvonice u kostela sv. Gotharda
Architectural Element: Smooth ashlar
Architectural Object: Tower
Address: Český Brod
Object Description: Renesanční zvonice byla postavena poblíž kostela sv. Gotharda v letech 1578 až 1585. Dvoupatrová, 40 m vysoká zvonice na půdorysu 8 x 8 m je postavena z kamenných kvádrů. Většina kvádrů byla vytesána z křídových pískovců. Menší část kvádrů, najčastějších v přízemní části zvonice je z hnědočerveného pískovce, litologicky shodného z nučickým pískovcem.
District: Kolín
Region: Středočeský
Way of Utilization Description: Zvonice u kostela sv. Gotharda byla postavena v letech 1578 až 1585. Zdivo dvoupatrové zvonice tvoří kvádry vytesané hlavně z křídových pískovců. Menší část kvádrů tvoří červenohnědý pískovec litologicky shodný s nučickým pískovcem. Tyto kvádry jsou nejčastější v přízemní části věže.

Západní část zvonice u kostela sv Gotharda  
V kvádrovém zdivu se střídají patinované křídové pískovce s červenohnědým nučickým pískovcem. Photo: Jaroslav Valečka (2.8.2016)